Jędrzej Fliciński

Od 2009 roku pracuję na stanowisku asystenta w Katerze i Klinice Neurologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Jestem lekarzem specjalistą w dziedzinie Neurologii i Neurologii Dziecięcej. W Klinice Neurologii Wieku Rozwojowego zajmuję się diagnostyką i leczeniem pacjentów z bólami głowy, padaczką, stwardnieniem rozsianym, chorobami nerwowo-mięśniowymi, mózgowym porażeniem dziecięcym, opóźnieniem rozwoju psychoruchowego, …

Jędrzej Fliciński Read More »