Specjalizacja: Laryngologia

Piotr Machczyński

Dr n. med. Piotr Machczyński jest absolwentem Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Ukończył specjalizację z otorynolaryngologii w Katedrze i Klinice Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej, gdzie pełni obecnie funkcję starszego asystenta. W 2022 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Członek Polskiego Towarzystwa Nowotworów Głowy i Szyi oraz European Head and …

Piotr Machczyński Read More »

Tatiana Fijałkowska – Ratajczak

Jestem absolwentką Uniwersytetu Medycznego im. F. Skubiszewskiego w Lublinie. Tytuł specjalisty otorynolaryngologii – chirurga głowy i szyi zdobyłam w 2012 roku egzaminem złożonym w Międzynarodowym Centrum Słuchu i Mowy Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach. Od 2004 roku jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Otolaryngologicznego Chirurgów Głowy i Szyi, a od 2018 członkiem ISIAL ( International …

Tatiana Fijałkowska – Ratajczak Read More »