O lekarzu

Absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Wydziału Lekarskiego w Zabrzu. W trakcie studiów wolontariusz w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu . Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w Oddziale Kardiochirurgii WCM Opole. W 2007 roku obronił doktorat, a następnie przeniósł się do Krakowa, gdzie rozpoczął pracę w Klinice Kardiochirurgii Dziecięcej kierowanej przez profesora Janusza Skalskiego. Odbył staże w Klinikach zagranicznych w Bad Neustadt, Linz . Uczestniczył w szkoleniu lekarzy w dziedzinie kardiochirurgii dziecięcej w Kazachstanie. W 2012 roku złożył Państwowy Egzamin Specjalizacyjny. Członek Europejskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgicznego. Od lipca 2020 roku kieruje Oddziałem Kardiochirurgii Kliniki Kardiochirurgii w Szpitalu im. Jonschera w Poznaniu. W pracy zawodowej ceni przede wszystkim profesjonalizm, całkowite oddanie pacjentowi z jednoczesnym zrozumieniem niezwykle trudnego problemu rodzica dziecka z wrodzona wadą serca.

Umów wizytę