Maciej Bochenek

O lekarzu

Dr n. med. Maciej Bochenek wykształcenie zdobył na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Tytuł specjalisty oraz naukowy zdobył w Klinice Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki UMP w Poznaniu.

Swoje zainteresowania wiąże głównie dolegliwościami kończyny górnej, w tym chorobami nerwów i ścięgien, zespołami przeciążeniowymi, chorobami zwyrodnieniowymi czy urazami, w tym również sportowymi. Doktor Bochenek zajmuje się również ortopedią dziecięcą w zakresie wad wrodzonych i traumatologii kończyny górniej.

Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki, SECEC-ESSSE, laureat wielu konkursów oraz prelegent wystąpień naukowych. Rozprawę doktorską pt. „Ocena obciążeń w układzie mięśniowo-szkieletowym kończyn górnych i ich obręczy wśród profesjonalnych skrzypków” obronił w 2022 r. Wyróżniającym elementem tej pracy naukowej była czynnościowa ocena biomechanicznej i elektromiograficzna skrzypków podczas gry na instrumencie.

Umów wizytę

Maciej Bochenek - ZnanyLekarz.pl