Jędrzej Fliciński

O lekarzu

Od 2009 roku pracuję na stanowisku asystenta w Katerze i Klinice Neurologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Jestem lekarzem specjalistą w dziedzinie Neurologii i Neurologii Dziecięcej. W Klinice Neurologii Wieku Rozwojowego zajmuję się diagnostyką i leczeniem pacjentów z bólami głowy, padaczką, stwardnieniem rozsianym, chorobami nerwowo-mięśniowymi, mózgowym porażeniem dziecięcym, opóźnieniem rozwoju psychoruchowego, tikami, zaburzeniami snu oraz innymi chorobami neurologicznymi wieku dziecięcego.
Prowadzę ćwiczenia i seminaria ze studentami Uniwersytetu Medycznego z dziedziny neurologii i neurologii dziecięcej w języku polskim i angielskim. Szczególnie interesuje mnie zagadnienie migren, co stało się tematem mojego przewodu doktorskiego.
W 2017 otrzymałem tytuł doktora nauk medycznych na podstawie mojej pracy doktorskiej ” Ocena jakości życia dzieci i młodzieży z migreną”
Więcej informacji na stronie

Umów wizytę

Jędrzej Fliciński - ZnanyLekarz.pl