Zespół cieśni nadgarstka i inne zespoły z ucisku

Opis dolegliwości

Zespół cieśni nadgarstka i inne zespoły z ucisku należą do grupy tzw. neuropatii z ucisku- są to stany chorobowe nerwów spowodowane ich uciskiem. Najczęstszym zespołem z ucisku jest zespół cieśni nadgarstka, objawiający się przede wszystkim zaburzeniami czucia w zakresie palców środkowego, wskazującego i kciuka. Jest to patologia częściej przypisywana kobietom, mogąca objawić się jako powikłanie ciągłej pracy z uciskiem na okolicę nadgarstka- np. przy klawiaturze.
Zespół cieśni nerwu łokciowego to schorzenie objawiające się przede wszystkim drętwieniem i bólem w zakresie palca serdecznego i małego. Może być konsekwencją długotrwałego ucisku na wspomniany nerw w okolicy łokcia, np. podczas podpierania głowy ręką.
Do innych zespołów z ucisku należy zaliczyć neuropatię nerwu promieniowego, która spowodowana jest najczęściej wielogodzinnym uciskiem na okolicę ramienia (z reguły przez własny ciężar), a także neuropatię nerwu strzałkowego, której przyczyny upatrywać można m.in. w wielogodzinnym, powtarzalnym przebywaniu w pozycji klęczącej, zabiegach w pozycji „ginekologicznej” czy ucisku przez zbyt ciasne, wysokie obuwie.
Diagnoza i leczenie powyższych zespołów w naszej klinice odbywa się we współpracy kilku specjalistów, m.in. ortopedy i neurochirurga. Leczenie obejmuje- w zależności od potrzeb i wskazań- zarówno terapię przeciwbólową, blokady nerwu, laseroterapię, jak i leczenie chirurgiczne polegające na uwolnieniu danego nerwu.

zespół cieśni nadgarstka i inne zespoły z ucisku

Dowiedz sie więcej o specjalizacji