Choroba niedokrwienna serca, niewydolność serca i miażdżyca

Opis dolegliwości

Trzy jednostki często współwystępujące jednocześnie u tego samego pacjenta, będące nawzajem swoją przyczyną i skutkiem. Miażdżyca to choroba przewlekła, związana z odkładaniem się w ścianach tętnic głównie cholesterolu i innych substancji tłuszczowych. Nasilony proces powoli doprowadza do stopniowego zwężania się wspomnianych naczyń, czego skutkiem jest niedokrwienie i niedotlenienie narządów. Efektem miażdżycy u większości pacjentów jest popularna „wieńcówka”- choroba niedokrwienna serca objawiająca się m.in. bólami w klatce piersiowej, okresową dusznością i nietolerancją wysiłku fizycznego. Może to doprowadzić do znacznego pogorszenia funkcji serca, określanego jako niewydolność. Ważne jest, aby zdawać sobie sprawę, że najistotniejsze w kwestii opanowania chorób układu krążenia jest jak najszybsze ich rozpoznanie i odpowiednie leczenie- tak, aby uniknąć odległych skutków, którymi mogą być zawał serca, udar mózgu czy niewydolność nerek.

Umów się z jednym z naszych specjalistów:

choroba niedokrwienna serca, niewydolność serca i miażdżyca

Dowiedz sie więcej o specjalizacji